McMillan Bros TAC-50 SN 99GA004 record shot in Afghanistan at CWM 2007 (14) 1024

McMillan Bros TAC-50 SN 99GA004 record shot in Afghanistan at CWM 2007 - CWM's label

McMillan Bros TAC-50 SN 99GA004 record shot in Afghanistan at CWM 2007 – CWM’s label